Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4479 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

61/4479 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

oznámení zhotovitelů staveb dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4479 6. 2. 2023
2. rozhodla

postupovat při jednání se zhotoviteli uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/4479 6. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

52.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

52.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.