Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4481 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4481 6. 2. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2023 do rozpočtu kraje ve výši 20.300 tis. Kč na financování výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4481 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytovat státní příspěvek pro zřizovatele pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2023 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje, v nichž se nachází zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, průběžně na základě jednotlivých vykonatelných rozhodnutí vydávaných Krajským úřadem Moravskoslezského kraje

61/4481 6. 2. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného na státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem na rok 2023 organizacím:

a)    Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, IČO 00847267, na částku ve výši maximálně 5.160 tis. Kč

b)   Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, na částku ve výši maximálně 4.130 tis. Kč

61/4481 6. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

20.300 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

o

20.300 tis. Kč  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.