Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4482 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4482 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Spolek PORTAVITA, IČO 22611908, na projekt „Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA II.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Spolek PORTAVITA, IČO 22611908, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA II.“, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Fond ohrožených dětí, IČO 00499277, na projekt „ZDVOP FOD Klokánek Dolní Benešov“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Fond ohrožených dětí, IČO 00499277, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „ZDVOP FOD Klokánek Dolní Benešov“, vzniklých od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 15. 1. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Help - in, o.p.s., IČO 25900757, na projekt „Dluhová poradna“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
8. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Help - in, o.p.s., IČO 25900757, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Dluhová poradna“, vzniklých od 1. 2. 2023 do 30. 9. 2023 a uhrazených do 15. 10. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizace Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO 00494453, na projekt „PROFI MYČKA – STRAVOVACÍ PROVOZ“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

61/4482 6. 2. 2023
10. rozhodla

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 organizaci Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO 00494453 na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „PROFI MYČKA – STRAVOVACÍ PROVOZ“, vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023

61/4482 6. 2. 2023
11. rozhodla

a)      navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje“ o částku 200.000 Kč

b)      navýšit akci „Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionálních působností v Moravskoslezském kraji“ o částku 350.000 Kč

c)      vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ ve výši 200.000 Kč

61/4482 6. 2. 2023
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

750 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

200 tis. Kč

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

150 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

200 tis. Kč 

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

200 tis. Kč 

Celkem

o

750 tis. Kč

61/4482 6. 2. 2023
13. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ z fondu investic na rok 2023 organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace, IČO 00847348, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03508/2014/SOC, ve výši 11.000.000 Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

61/4482 6. 2. 2023
14. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ o částku 11.000.000 Kč

61/4482 6. 2. 2023
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 2122 -

Příjem z odvodů příspěvkových organizací

o

11.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

11.000 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.