Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4486 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4486 6. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 10 a 11 předloženého materiálu

61/4486 6. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Karviná Indoor Cup 2023 - mezinárodní tenisový turnaj vozíčkářů.“; s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

b)   PARAKLUB LYSÁ HORA z.s., IČO 63699427, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora celoroční přípravy vrcholových družstev Moravskoslezského kraje v Indoor Skydivingu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023,

c)    Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO 44738340, ve výši 199.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vybavení hráčů klubu hokejovými potřebami“; s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 30. 4. 2023

d)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora volejbalistek TJ Ostrava v evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/4486 6. 2. 2023
3. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČO 63831180, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   PARAKLUB LYSÁ HORA z.s., IČO 63699427, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČO 44738340, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

61/4486 6. 2. 2023
4. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    Agentura Orange s.r.o., IČO 26856425, ve výši 45.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RBP GOLF PRO ZDRAVÍ - tréninky pro dětské skupiny“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   „TJ UNIE HLUBINA z.s.“, IČO 43965628, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „rekonstrukce povrchu kuželkářských drah“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    **********, ve výši 35.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora reprezentanta ČR“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

61/4486 6. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

150.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

199.000 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

349.000 Kč

61/4486 6. 2. 2023
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 349.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.