Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 61/4492 ze dne 6. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4408 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

61/4492 6. 2. 2023
1. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Pomoc Ukrajině“ o částku 500.000 tis. Kč

61/4492 6. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

500.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6221 - 

Humanitární zahraniční pomoc přímá  

o

500.000 tis. Kč

61/4492 6. 2. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na náklady související s poskytováním humanitární pomoci ukrajinským občanům v rámci akce „Pomoc Ukrajině v odvětví krizového řízení - příspěvkové organizace kraje“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

61/4492 6. 2. 2023
4. souhlasí

jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby organizace:

a)    Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00601675

b)   Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, IČO 00601403

c)    Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, IČO 62331205

realizovaly další kurzy zaměřené na výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.