Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4511 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4511 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost „Sdružení válečných veteránů ČR“ doručenou dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4511 20. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Sdružení válečných veteránů ČR“, Sokolská 486/33, 120 00 Praha, IČO 45251801, ve výši 200 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním provozu a technické vybavenosti pro účely krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR Moravskoslezského kraje, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít se “Sdružením válečných veteránů ČR“, IČO 45251801, smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4511 20. 2. 2023
3. rozhodla

vyčlenit v rozpočtu kraje na rok 2023 neinvestiční finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

62/4511 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3900 -

Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

200 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.