Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4514 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/3460 ze dne 8.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4514 20. 2. 2023
1. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje na akci „Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje“ v odvětví Prezentace kraje a ediční plán o 243,21 tis. Kč

62/4514 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

243,21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

243,21 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.