Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4536 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4536 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Základní umělecká škola, Opava o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4536 20. 2. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813512, o částku 400.000 Kč s účelovým určením na pořádání 59. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

62/4536 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

400 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

   400 tis. Kč

62/4536 20. 2. 2023
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu jako státní finanční podpory v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru ve výši 92.700 Kč pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, příspěvková organizace, IČO 00100579, v rámci akce rozpočtu „Dotace z Ministerstva kultury ČR“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

62/4536 20. 2. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00100579, o částku 92.700 Kč účelově určenou na projekt „Kreativní vzdělávání v knihovnách“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy“, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu

62/4536 20. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      92,7 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3314 -

Činnosti knihovnické

o

       92,7 tis. Kč

62/4536 20. 2. 2023
7. rozhodla

snížit akci rozpočtu v odvětví školství „Ocenění práce pedagogických pracovníků a ostatní výdaje“ o částku 12.000 Kč

62/4536 20. 2. 2023
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, o částku 12 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu v odvětví kultury „Příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

62/4536 20. 2. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

       12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

       12 tis. Kč

62/4536 20. 2. 2023
10. rozhodla

a) snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 201.000 Kč

b) navýšit akci rozpočtu v odvětví kultury „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“ o částku 201.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.