Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4543 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4543 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 – 10 předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 13 – 21 předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
3. bere na vědomí

žádost**********subjektu Marendi z.s., IČO 27057615, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu „Mezinárodní soutěž v latinskoamerických a standardních tancích PETROVICE DANCE CUP 2023“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
4. rozhodla

neposkytnout subjektu Marendi z. s., IČO 27057615, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 136.000 Kč na realizaci projektu „Mezinárodní soutěž v latinskoamerických a standardních tancích PETROVICE DANCE CUP 2023“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost**********subjektu**********Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO 04011384, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu „6. Opavský charitativní ples“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
6. rozhodla

neposkytnout subjektu**********Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO 04011384, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „6. Opavský charitativní ples“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

62/4543 20. 2. 2023
7. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku 290.000 Kč

62/4543 20. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

290 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

90 tis. Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

200 tis. Kč

Celkem

o

290 tis. Kč

62/4543 20. 2. 2023
9. rozhodla

a) snížit akci rozpočtu „Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce“ o částku 200.000 Kč

b) navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o částku 200.000 Kč

62/4543 20. 2. 2023
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

685 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

195 tis. Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

200 tis. Kč

na § 3316 -

Vydavatelská činnost

o

90 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

200 tis. kč

Celkem

o

685 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.