Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4555 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4555 20. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

414,92 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

5,08 tis. Kč

Celkem

o

420,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

o

210,00 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

210,00 tis. Kč

Celkem

o

420,00 tis. Kč

62/4555 20. 2. 2023
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o částku 420 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.