Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4567 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4274 ze dne 12. 12. 2022

č. 56/3975 ze dne 7. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 5/401 ze dne 16. 9. 2021

62/4567 20. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

2.394,12 tis. Kč

a

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

2.394,12 tis. Kč

62/4567 20. 2. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 1.443.478,20 Kč na realizaci projektu „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4567 20. 2. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 41.074.099,63 Kč na realizaci projektu „Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4567 20. 2. 2023
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 43.191.540,48 Kč na realizaci projektu „Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II. typu“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4567 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.443,48 tis. Kč

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

84.265,65 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

1.443,48 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

84.265,65 tis. Kč

62/4567 20. 2. 2023
6.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.