Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4568 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4568 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost společnosti ORLOVÁ DENTAL s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost společnosti Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    žádost organizace Naděje pro každého z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

d)   žádost společnosti EUC Laboratoře CGB a.s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    žádost Ostravské univerzity o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akcích rozpočtu kraje:

a)    „Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví“ o částku 48 tis. Kč

b)   „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 200 tis. Kč

62/4568 20. 2. 2023
3. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti ORLOVÁ DENTAL s.r.o., IČO 04317441, v celkové výši 150 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 38 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 112 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zvýšení kvality primární péče v zubní ordinaci“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti Rodinný lékař MUDr. Nováková s.r.o., IČO 11844914, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Specializační vzdělávání pro praktické lékaře“, s časovou použitelností od 9. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
5. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci Naděje pro každého z.s., IČO 22735674, ve výši 40 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Diabetologický a podiatrický den 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 společnosti EUC Laboratoře CGB a.s., IČO 25386735, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „56. Výroční cytogenomická konference“, s časovou použitelností od 24. 1. 2023 do 31. 10. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
7. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 48 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

62/4568 20. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

48 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

136 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

112 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.