Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4574 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/307 ze dne 17.6.2021

č. 8/771 ze dne 16.6.2022

č. 9/887 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

62/4574 20. 2. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 9.903.838,49 Kč na financování projektu „Podpora komunitní práce v MSK III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001059 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0001059, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

62/4574 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 2.971,16 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

2.971,16 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.