Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4575 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/995 ze dne 15.12.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4575 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „E-Care: Tech-adoption in the health and social care sector within EU regions“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2023 – 2026 ve výši 410.000 EUR dle předloženého materiálu

62/4575 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „E-Care: Tech-adoption in health and social care sectors within the EU“ do programu ERASMUS+, od partnerských institucí dle předloženého materiálu

62/4575 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

241,15 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

241,15 tis. Kč

62/4575 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.