Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4577 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4577 20. 2. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

pol.  2229 - 

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

18,59 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

18,59 tis. Kč

62/4577 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

321,80 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

321,80 tis. Kč

62/4577 20. 2. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční transfery

pol.  4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

23,12 tis. Kč

pol.  4151 -

Neinvestiční přijaté transfery od cizích států

o

685,94 tis. Kč

Celkem

o

709,06 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

293,02 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

416,04 tis. Kč

62/4577 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

25,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

275,00 tis. Kč

62/4577 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

500,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

500,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.