Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4590 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

62/4590 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádost Českého svazu včelařů, z.s., základní organizace Morávka, IČO 63026163, o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč na spolufinancování projektu Regionální kolo soutěže Zlatá včela dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

62/4590 20. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Morávka, IČO 63026163, ve výši 30.000 Kč, maximálně však ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu Regionální kolo soutěže Zlatá včela, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4590 20. 2. 2023
3. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 15.140 Kč

62/4590 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o částku 30.000 Kč

62/4590 20. 2. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402

Finanční vypořádání

pol. 2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a  dobrovolnými svazky obcí

o

14.860 Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

15.140 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1019

Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

o

30.000 Kč

62/4590 20. 2. 2023
6. bere na vědomí

žádost spolku Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., IČO 45235279, o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu Zajištění financování provozu veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

62/4590 20. 2. 2023
7. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s., IČO 45235279, ve výši 100.000 Kč, maximálně však ve výši 18,18 % celkových uznatelných nákladů na realizaci projektu Zajištění financování provozu veřejného vnitrostátního letiště Frýdlant nad Ostravicí, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4590 20. 2. 2023
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o částku 100.000 Kč

62/4590 20. 2. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

100.000 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

100.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.