Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4593 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4593 20. 2. 2023
1.

žádost subjektu SK ANNABERG z.s., IČO 26670852, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „SK ANNABERG z.s. – Regionální Jesenické tréninkové a závodní centrum zimních a letních aktivit pro organizovaný sport, tělovýchovu a širokou veřejnost - výstavba“

62/4593 20. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu SK ANNABERG z.s., IČO 26670852, ve výši 150.000 Kč, na projekt „SK ANNABERG z.s. – Regionální Jesenické tréninkové a závodní centrum zimních a letních aktivit pro organizovaný sport, tělovýchovu a širokou veřejnost - výstavba“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

62/4593 20. 2. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 150.000 Kč

62/4593 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

150 tis. Kč

62/4593 20. 2. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu Služby Leskovec n. M. s.r.o., IČO 02611341, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200.000 Kč na projekt „Festival Dračích lodí na Slezské Hartě 2023“

62/4593 20. 2. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Služby Leskovec n. M. s.r.o., IČO 02611341, ve výši 200.000 Kč, na projekt „Festival Dračích lodí na Slezské Hartě 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

62/4593 20. 2. 2023
7. bere na vědomí

žádost subjektu ROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 34.850 Kč na projekt „Úprava běžeckých tratí v Heiparku 2023“

62/4593 20. 2. 2023
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu ROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186, ve výši 34.850 Kč, na projekt „Úprava běžeckých tratí v Heiparku 2023“, s časovou použitelností od 1. 12. 2022 do 30. 4. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.