Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4604 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4604 20. 2. 2023
1. doporučuje

         

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025–2027 dle předloženého materiálu

62/4604 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

2.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

2.000,00 tis. Kč

62/4604 20. 2. 2023
3. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ s obcí Doubrava a společností Moravskoslezské Investice a Development a.s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky schválení zahájení přípravy tohoto projektu zastupitelstvem kraje podle návrhu v bodě 1) tohoto usnesení

62/4604 20. 2. 2023
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.