Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4609 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2109 ze dne 29.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/515 ze dne 16.12.2021

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4609 20. 2. 2023
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Modernizace Školního statku Opava II“ připravovaného do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 dle předloženého materiálu

62/4609 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku Opava III“, financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč

62/4609 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku Opava III“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v letech 2024-2025 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

62/4609 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

po ukončení realizace projektu „Modernizace Školního statku Opava III“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 zajistit jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 1.000.000 Kč

62/4609 20. 2. 2023
5. rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace Školního statku Opava III“ do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“

62/4609 20. 2. 2023
6. rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Modernizace Školního statku Opava III“ do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

62/4609 20. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

200 tis. Kč

62/4609 20. 2. 2023
8. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. - 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.