Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4621 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 61/4474 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4621 20. 2. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 10.985,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Oprava zborceného potrubí – havárie"

62/4621 20. 2. 2023
2. schvaluje

snížení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizacím:

a.    Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace, IČO 00602159, o částku 58.761,21 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Havarijní stav střech"

b.    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 702.509,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Zateplení spojovacího koridoru"

62/4621 20. 2. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Základní škola, Ostrava–Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183, o částku 520.000,00 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

62/4621 20. 2. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                    

na § 3121 -

Gymnázia

o

10,98 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

58,76 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

702,50 tis. Kč

Celkem

o

761,26 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

 

520,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

 

252,24 tis. Kč

Celkem

o

772,24 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.