Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4643 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4643 20. 2. 2023
1. souhlasí

s předložením žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy na pořízení výukových pomůcek, a to na základě jmenovací listiny Centra odborné přípravy, a způsobem zajištění jeho financování, dle předloženého materiálu, organizacím:

a)   Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130

b)   Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691

62/4643 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukové pomůcky pořízené v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31.12.2023, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600 tis. Kč

62/4643 20. 2. 2023
3.

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy 

pol. 2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

1.600 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

1.600   tis. Kč

62/4643 20. 2. 2023
4. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v odvětví školství“ o částku 1.600.000 Kč

62/4643 20. 2. 2023
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 8. 6. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.