Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4648 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4648 20. 2. 2023
1. rozhodla

předat organizaci Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 378.963 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

62/4648 20. 2. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

12.400 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

12.400 Kč

62/4648 20. 2. 2023
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na dotace v rámci „Výzvy na podporu mezinárodních kol soutěží v roce 2023“ ve výši 262.937 Kč

62/4648 20. 2. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, o částku 180.947 Kč na projekt „ISF WORLD SCHOOL ATHLETICS CHAMPIONSHIP 2023“ v rámci „Výzvy na podporu mezinárodních kol soutěží v roce 2023“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4648 20. 2. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 81.990 Kč na projekt „Soutěž ve španělském jazyce“ v rámci „Výzva na podporu ústředních kol vědomostních soutěží v roce 2023“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

62/4648 20. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

262.937 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

262.937 Kč

62/4648 20. 2. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na dofinancování osobních nákladů a nákladů na další vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů v roce 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

62/4648 20. 2. 2023
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

  o

13.056.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3113 -

Základní školy

o

174.900 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

2.328.600 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

1.590.700 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

709.200 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

8.252.600 Kč

Celkem

13.056.000 Kč

62/4648 20. 2. 2023
9. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku 30 tis. Kč s účelovým určením na pořízení vybavení pro jezdecký sport v rámci akce „Obnova movitého majetku škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

62/4648 20. 2. 2023
10. schvaluje

závazný ukazatel účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 170 tis. Kč s účelovým určením na pořízení koně v rámci akce „Obnova movitého majetku škol a školských zařízení“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

62/4648 20. 2. 2023
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

  o

200.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

30.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

170.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.