Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4650 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4650 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 a 28 předloženého materiálu

62/4650 20. 2. 2023
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světový pohár mládeže Word Table Tennis Czech Open Havířov 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023

b)   Česká baseballová asociace, IČO 48548421, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mužů 2023 - Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

c)    Český atletický svaz, z.s., IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Pro“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    Česká federace mažoretkového sportu, z. s., IČO 65914031, ve výši 538.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „X. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023

f)     ÚAMK - VR Vsetín, IČO 05693462, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „41. Valašská rally ValMez 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

g)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

h)   BOXING OSTRAVA, z.s., IČO 22719423, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v boxu“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra World Athletics Continental Tour Gold 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;

k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

l)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Evropský pohár mistrů v baseballu 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

62/4650 20. 2. 2023
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, IČO 70978336, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výstavba workoutového hřiště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

62/4650 20. 2. 2023
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Česká baseballová asociace, IČO 48548421, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, z.s., IČO 00539244, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Česká federace mažoretkového sportu, z. s., IČO 65914031, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     ÚAMK - VR Vsetín, IČO 05693462, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   BOXING OSTRAVA, z.s., IČO 22719423, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 22, předloženého materiálu

l)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 24, předloženého materiálu

m)  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, IČO 70978336, dle přílohy č. 26, předloženého materiálu

62/4650 20. 2. 2023
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    Veslařský klub Sl. Harta, z.s., IČO 05858861, ve výši 460.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Loděnice Veslařského klubu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 1.285.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „výstavba dětského hřiště - Planetárium Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

62/4650 20. 2. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

3.938.000 Kč

 

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

3.538.000 Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

 

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

400.000 Kč

 

62/4650 20. 2. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

700.000 Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

300.000 Kč

a

 

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

1.000.000 Kč

62/4650 20. 2. 2023
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 4.938.000 Kč

62/4650 20. 2. 2023
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. – 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Mgr. Stanislav Folwarczny

Termín: 10. 3. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.