Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 62/4651 ze dne 20. 2. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3926 ze dne 24.10.2022

č. 57/4207 ze dne 28.11.2022

č. 60/4424 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

62/4651 20. 2. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29 a 30 předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s., IČO 05836140, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Terezy Švábíkové v kvalifikaci na EH 2023 a OH 2024 v Paříži“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 190.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Náborové tábory, náborové akce mládeže.“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

c)    HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ozdravně - sportovní pobyt na European Handball Festival Koper 2023“; s časovou použitelností od 1. 5. 2023 do 30. 11. 2023

d)   HigBic s.r.o., IČO 29208521, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Na kole dětem 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

e)   **********, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Medzinárodní horolezecká expedice K2 2023“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

f)     SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

g)   Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „IRON TOWN SESSION 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023

h)   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Beskydská laťka 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2023

i)     TJ Slezan Jindřichov, z.s., IČO 44742096, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „29. ročník turnaje v malé kopané Laguna cup 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023

62/4651 20. 2. 2023
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí, z.s., IČO 47814560, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce herny stolního tenisu a jejího okolí“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2024,

62/4651 20. 2. 2023
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s., IČO 05836140, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    HCB Karviná, z.s., IČO 42865123, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   HigBic s.r.o., IČO 29208521, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    **********, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     SPMP ČR pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČO 70946507, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Spolek FDF team Olomouc, IČO 27059430, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, IČO 45235538, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     TJ Slezan Jindřichov, z.s., IČO 44742096, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Tělovýchovná jednota Jiskra Jančí, z.s., IČO 47814560, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
5. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje: evidenční číslo smlouvy 05517/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Lubomír Jančařík, datum narození 17. 8. 1987, bydliště: Dařanecká 466/6, 747 20 Vřesina, jímž se změní nákladový rozpočet, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
6. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, evidenční číslo smlouvy 4913/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků CS HANDBALL, spol. s r.o., IČO 27093387, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 31. 3. 2023, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace, IČO 68321261, o částku 10.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Autoopravář junior 2023, kategorie Autotronik s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace, IČO 00601624, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Autoopravář junior 2023, kategorie Karosář s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

c)    Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 13644301, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací krajského kola soutěže Učeň instalatér 2023 s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

d)   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 00602086, o částku 30.000 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací mezinárodní konference „Krizová intervence v prostředí školy a multidisciplinární spolupráce“ v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“; s časovou použitelností od 1. 2. 2023 do 30. 6. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
8. rozhodla

poskytnout věcná ocenění:

a)    poukázky na nákup zboží do obchodního centra AVION Shopping Park Ostrava v celkové hodnotě 92.000 Kč 16 oceněným sportovcům a 4 oceněným družstvům, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2022 dle předloženého materiálu

b)   poukázky na potravinářské výrobky v celkové hodnotě 5.000 Kč 4 oceněným družstvům a jednomu oceněnému v kategorii síň slávy, vyhodnoceným v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2022 dle předloženého materiálu

c)    hodinky v celkové hodnotě 10.000 Kč oceněnému v kategorii Objev roku, vyhodnocené v rámci ankety Sportovec Moravskoslezského kraje 2022 dle předloženého materiálu

62/4651 20. 2. 2023
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

 

na § 6402 -

Finanční vypořádání

 

 

pol.  2223 -

Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí

o

132.370 Kč

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

67.630 Kč

 

 

 

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

910.000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

30.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

910.000 Kč

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

o

30.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

200.000 Kč

62/4651 20. 2. 2023
10. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 1.110.000 Kč

b)   snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů - příspěvkové organizace MSK“ o částku 30.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.