Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4684 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4684 6. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o individuální dotaci se subjektem **********, dle přílohy č. 1 přílohy předloženého materiálu

63/4684 6. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu **********ga, narozený **********, ve výši 40 tis. Kč na pokrytí nákladů vydání knihy s pracovním názvem „Dánský vpád. Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626-1627.“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

63/4684 6. 3. 2023
3. rozhodla

uzavřít se subjektem **********, narozený **********, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/4684 6. 3. 2023
4. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 40 tis. Kč s účelovým určením na akci „Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a ediční plán“

63/4684 6. 3. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

 

na § 3900 - Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby

o

40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.