Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4687 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4687 6. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, o zvýšení příspěvku na provoz dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/4687 6. 3. 2023
2. rozhodla

snížit akci rozpočtu „Kybernetická bezpečnost – příspěvkové organizace kraje“ o částku 740 tis. Kč

63/4687 6. 3. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, o částku 740 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příspěvek na provoz v odvětví chytrého regionu - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

63/4687 6. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „objem prostředků na platy v absolutní výši“ na rok 2023 organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, o částku 470 tis. Kč dle předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

63/4687 6. 3. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

740 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

740 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.