Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4688 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4688 6. 3. 2023
1. rozhodla

snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 2.200.000 Kč

63/4688 6. 3. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, ve výši 2.200.000 Kč s účelovým určením na „Nákup akvizic do sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“

63/4688 6. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

2.200 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

2.200 tis. Kč

63/4688 6. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ účelově určeného, na rok 2023 u příspěvkových organizací kraje v odvětví kultury, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

63/4688 6. 3. 2023
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu v odvětví kultury „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 100.000 Kč

63/4688 6. 3. 2023
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, IČO 00305847, o částku 100.000 Kč účelově určenou na pořízení nábytku, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.