Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4690 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4690 6. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, na realizaci projektu „50. výročí založení Arrows Ostrava“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

63/4690 6. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „50. výročí založení Arrows Ostrava“ s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/4690 6. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

200 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.