Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4706 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

63/4706 6. 3. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.176.328,92 Kč na provoz dětské skupiny pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

63/4706 6. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví na provoz dětské skupiny v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

63/4706 6. 3. 2023
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 25.752 tis. Kč v rámci Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023, pro příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

63/4706 6. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 účelově určený na krytí nefinančních benefitů zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v roce 2023 příspěvkovým organizacím v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

63/4706 6. 3. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

27.928,34 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

25.752,00 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

o

2.176,34 tis. Kč

63/4706 6. 3. 2023
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

104,95 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

104,95 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.