Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4710 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4710 6. 3. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

212,57 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

300,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3719 -

Ostatní činnosti k ochraně ovzduší

o

300,00 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání 

o

212,57 tis. Kč

Celkem

o

512,57 tis. Kč

63/4710 6. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3127 -

Střední školy

o

440,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3127 -

Střední školy

o

440,00 tis. Kč

63/4710 6. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

548,19 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

548,19 tis. Kč

63/4710 6. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4121   -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

o

53,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

53,36 tis. Kč

63/4710 6. 3. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4319

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

5.895,69 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6402 -

Finanční vypořádání

o

5.895,69 tis. Kč

63/4710 6. 3. 2023
6. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ příspěvkovým organizacím kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.