Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4711 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4711 6. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost paní Ing. Marcely Rotter, IČO 69169233, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „RADOST NA ZÁMKU“

63/4711 6. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje paní Ing. Marcele Rotter, IČO 69169233, maximálně ve výši 50.000 Kč, na projekt „RADOST NA ZÁMKU“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 3. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

63/4711 6. 3. 2023
3. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 50.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví kultury“

63/4711 6. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

50.000 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 3312 -

Hudební činnost

o

50.000 Kč

63/4711 6. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu Cyklocestovatelé z.s., IČO 22826327, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Festival Cyklocestování Frýdek-Místek 2023“

63/4711 6. 3. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje subjektu Cyklocestovatelé z.s., IČO 22826327, ve výši 30.000 Kč, na projekt „Festival Cyklocestování Frýdek-Místek 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.