Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4725 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1641 ze dne 12.9.2019

č. 16/1985 ze dne 4.6.2020

č. 4/348 ze dne 17.6.2021

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4725 6. 3. 2023
1. ukládá

Mgr. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, nepokračovat v projektové přípravě investiční akce „Rozvoj služeb v Ostravě ‑ ul.Dr.Malého“, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Petr Surovka, ředitel organizace Fontána, příspěvková organizace

Termín: ihned

63/4725 6. 3. 2023
2. ukládá

Mgr. Petru Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, zabezpečit zpracování studie využití pozemku parc. č. 939/19, ostatní plocha, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, za účelem výstavby pobytových sociálních služeb domov se zvláštním režimem a domov pro seniory, vč. zázemí organizace Domov TuTo, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Zodp.: Mgr. Petr Surovka, ředitel organizace Fontána, příspěvková organizace

Termín: 31.08.2023

63/4725 6. 3. 2023
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC, o částku 359 tis. Kč s účelovým určením na akci "Rozvoj služeb v Ostravě ‑ ul.Dr.Malého" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

63/4725 6. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

359,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

359,00 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.