Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 63/4728 ze dne 6. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

63/4728 6. 3. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro školy zřizované obcemi na rok 2023 ve výši 14.898.069 Kč dle předloženého materiálu

63/4728 6. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu ČR na rok 2023 za účelem financování ukrajinských asistentů pedagoga příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

63/4728 6. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

14.898.069 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

313.643 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

14.427.604 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

156.822 Kč

Celkem

o

14.898.069 Kč

63/4728 6. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

7.384 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

7.384 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.