Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4742 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4451 ze dne 6.11.2018

č. 57/4137 ze dne 28.11.2022

č. 60/4372 ze dne 16.1.2023

64/4742 20. 3. 2023
1. rozhodla

nakoupit licence SQL Server Enterprise včetně podpory dle výsledku minitendru realizovaného Ministerstvem vnitra České republiky na základě Smlouvy o centralizovaném zadávání č. 08289/2018/INF ze dne 19. 11. 2018, na pořizování produktů Microsoft, v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu

64/4742 20. 3. 2023
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 26/1768 ze dne 29. 9. 2021 u úspory v rámci akce „Výdaje související se sdílenými službami – investiční“ ve výši 854 tis. Kč

64/4742 20. 3. 2023
3. rozhodla

a)    snížit akce rozpočtu „Výdaje související se sdílenými službami – neinvestiční“ o částku 996 tis. Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Kapitálové výdaje – ICT - činnost krajského úřadu“ o částku 1.850 tis. Kč

64/4742 20. 3. 2023
4. rozhodla

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

     

 996 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

854 tis. Kč

a-

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

1.850 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.