Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4750 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4062 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4750 20. 3. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu jako státní finanční podpory v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce a umělkyně komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru ve výši 356.000 Kč pro organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy“, na realizaci projektu dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

64/4750 20. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 356.000 Kč účelově určenou na projekt „Školní představení jako zážitek“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek v odvětví kultury pro příspěvkové organizace kraje – Národní plán obnovy“, dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu

64/4750 20. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté neinvestiční transfery

pol. 4116 –

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

o

      356 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

       356 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.