Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4756 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4756 20. 3. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

242 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

o

242 tis. Kč

64/4756 20. 3. 2023
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní výdaje v odvětví dopravy“ o částku 242 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.