Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4760 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4760 20. 3. 2023
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 69.938 Kč na realizaci projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

64/4760 20. 3. 2023
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 32.723.486,70 Kč na realizaci projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU výzvy č. 98, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

64/4760 20. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

69,94 tis. Kč

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

32.723,49 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

69,94 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

32.723,49 tis. Kč

64/4760 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

pol. 3522 -

Ostatní nemocnice

o

102,6 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

102,6 tis. Kč

64/4760 20. 3. 2023
5. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“ ve výši 205.320 Kč

64/4760 20. 3. 2023
6. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Technická údržba, podpora a služby k software v odvětví zdravotnictví“ o částku 205.320 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.