Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4761 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4761 20. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost organizace České centrum signálních zvířat, z. s., IČO 06006205, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

64/4761 20. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci České centrum signálních zvířat, z. s., IČO 06006205, v celkové výši 195 tis. Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 95 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zvýšení úrovně citlivosti metody časného záchytu nádoru pomocí signálních psů díky nově zrekonstruované části budovy“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

64/4761 20. 3. 2023
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 195 tis. Kč

64/4761 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

195 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

95 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

100 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.