Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4764 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/998 ze dne 15.12.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4764 20. 3. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 29.440.008,00 Kč na financování projektu „Podpora duše III“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001294 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0001294, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

64/4764 20. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 8.832,01 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

8.832,01 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.