Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4765 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4765 20. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti ERLI AGENCY s.r.o., IČO 06294146, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 35.000 Kč na projekt „MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA TURISTIKA 2023, MAĎARSKO - SÚR“

64/4765 20. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti ERLI AGENCY s.r.o., IČO 06294146, ve výši 35.000 Kč, na projekt „MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA TURISTIKA 2023, MAĎARSKO - SÚR“, s časovou použitelností od 3. 4. 2023 do 30. 6. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

64/4765 20. 3. 2023
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 35.000 Kč

64/4765 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5            

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

 35.000 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruchu

o

35.000 Kč

64/4765 20. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč na projekt „Rekonstrukce vnější stěny historického Válečkova sálu na turistické chatě Prašivá“

64/4765 20. 3. 2023
6. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, ve výši 190.000 Kč, na projekt „Rekonstrukce vnější stěny historického Válečkova sálu na turistické chatě Prašivá“, s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

64/4765 20. 3. 2023
7. bere na vědomí

žádost spolku KČT, odbor Gigula, IČO 11732644, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 199.000 Kč na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“

64/4765 20. 3. 2023
8. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku KČT, odbor Gigula, IČO 11732644, ve výši 199.000 Kč, na projekt „Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.