Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4770 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/585 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/186 ze dne 17.3.2021

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4770 20. 3. 2023
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP a autorského dozoru v rámci stavby „Energetické úspory – Matiční gymnázium Ostrava“, mezi Moravskoslezským krajem, Matičním gymnáziem, Ostrava, příspěvkovou organizací, IČO 00842761, a společností ATRIS, s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava, IČO 28608909, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

64/4770 20. 3. 2023
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

56,87 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3121 -

Gymnázia

o

56,87 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.