Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4775 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4775 20. 3. 2023
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

3,18 tis. Kč

na § 3329 -

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

 

pol. 2212 -

Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob

o

4,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2211 -

Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů

o

13,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

o

2,41 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

1 166,30 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

2,98 tis. Kč

Celkem

o

1 191,87 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1 191,87 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.