Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4778 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4403 ze dne 16.1.2023

č. 63/4721 ze dne 6.3.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4778 20. 3. 2023
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, o částku 4.983.190 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování"

64/4778 20. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele “příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, o částku 9.983.190 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování" s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

64/4778 20. 3. 2023
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele “příspěvek na provoz“ na rok 2023 organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, IČO 47811927, o částku 664.290 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna zateplení podlahy na půdě budovy"

64/4778 20. 3. 2023
4. schvaluje

snížení závazného ukazatele “investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2023 organizaci Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813075, o částku 692.300 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Revitalizace Slezského gymnázia"

64/4778 20. 3. 2023
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5                    

na § 3133 -

Dětské domovy

o

664,29 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3121 -

Gymnázia

o

692,30 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

4.983,19 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

21.143,41 tis. Kč

Celkem

o

26.818,90 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5          

na § 3127 -

Střední školy

o

9.983,19 tis. Kč

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

727,21 tis. Kč

Celkem

o

10.710,40 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6          

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

o

16.772,79 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.