Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4792 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4792 20. 3. 2023
1. rozhodla

poskytnout věcná ocenění – poukázky na nákup zboží pro volný čas a sport v celkové hodnotě 96.000 Kč medailistům reprezentujícím Moravskoslezský kraj na Hrách X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023

64/4792 20. 3. 2023
2. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

64/4792 20. 3. 2023
3. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní konference Nanoostrava“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023

b)   Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2023

c)    BK OPAVA z.s., IČO 04261305, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zvýšení fyzické kondice členů mládežnických družstev BK Opava z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

d)   Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovně technické dovybavení zázemí klubu MFK Kravaře z.s.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

64/4792 20. 3. 2023
4. rozhodla

uzavřít smlouvu s příjemci finančních prostředků:

a)    Česká společnost chemická, z.s., IČO 00444715, dle přílohy č. 2 a 4 předloženého materiálu

b)   BK OPAVA z.s., IČO 04261305, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

64/4792 20. 3. 2023
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím:

a)    Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace, IČO 13644254, o částku 60.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací Mistrovství ČR v silovém čtyřboji s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace, IČO 61989258, o částku 30.000 Kč účelově určenou na úhradu nákladů spojených s realizací Regionálních sportovních her dětských domovů s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

64/4792 20. 3. 2023
6. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 žadatelům:

a)    Event media s.r.o., IČO 24269573, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Night run Ostrava 2023“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

a)    ********** ve výši 120.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální žádost o příspěvek na podporu při hraní paralympijského sportu boccia“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Obnova života, památek a tradic, z.s., IČO 08335044, ve výši 7.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Okresní ministrantský turnaj ve fotbale - Příbor 2023“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

64/4792 20. 3. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

o

22.700 Kč

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

300.000 Kč

a

snižují

běžné výdaje - třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

27.300 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje - třída 5

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

o

300.000 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

50.000 Kč

64/4792 20. 3. 2023
8. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o částku 300.000 Kč

b)   navýšit akce rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví chytrého regionu“ o částku 50.000 Kč

c)    snížit akci rozpočtu kraje „Podpora talentů“ o částku 27.300 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.