Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4793 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

64/4793 20. 3. 2023
1. rozhodla

poskytnout neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení a příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

64/4793 20. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2023 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

64/4793 20. 3. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

3.221.428.150 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3111 -

Mateřské školy

o

654.662.150 Kč

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

o

26.174.000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

o

861.897.750 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

65.582.000 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

o

25.999.750 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

174.386.500 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

130.331.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

24.793.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

17.590.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

278.631.000 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

41.205.000 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

379.443.000 Kč

na § 3143 -

Školní družiny a kluby

o

280.698.000 Kč

na § 3145 -

Internáty

o

4.182.000 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

44.070.000 Kč

na § 3147 -

Domovy mládeže

o

24.167.000 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

18.733.000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

136.032.000 Kč

na § 3233 -

Střediska volného času

o

32.851.000 Kč

Celkem

o

3.221.428.150 Kč

64/4793 20. 3. 2023
4. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které budou poskytnuty školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na březen a duben 2023 do 27. 3. 2023 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.