Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4798 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4798 20. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace ze dne 28. 2. 2023 ve věci žádosti o financování projektu Zřízení městského holubníku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

64/4798 20. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 18 tis. Kč organizaci kraje Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, s účelovým určením na financování projektu Zřízení městského holubníku v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

64/4798 20. 3. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek do fondu investic“ ve výši 102 tis. Kč organizaci kraje Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, s účelovým určením na financování projektu Zřízení městského holubníku v rámci akce „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK“  s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

64/4798 20. 3. 2023
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

18 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3792 -

Ekologická výchova a osvěta

o

102 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.