Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 64/4800 ze dne 20. 3. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

64/4800 20. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 22. 2. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na projekt Chovatelská přehlídka trofejí pro oblast chovu jelení zvěře „Jeseníky – Východ“ a oblast chovu dančí zvěře „Osoblažsko“ ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2023 do dne 30. 11. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, ze dne 15. 2. 2023, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Bruntál, IČO 67777066, na projekt Akce k 100 výročí založení myslivecké organizace v ČR ve výši maximálně 17.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 5. 2023 do dne 30. 6. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, ze dne 14. 2. 2023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek, IČO 67777139, na projekt Chovatelská přehlídka trofejí 2023 ve výši maximálně 25.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2023 do dne 30. 9. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

64/4800 20. 3. 2023
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3799 - Ostatní ekologické záležitosti

o

67 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 1070 - Rybářství a myslivost

o

67 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.