Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4813 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4813 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádost příspěvkové organizace Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

65/4813 3. 4. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 61989011, o částku 100.000 Kč s účelovým určením na propagaci výstavy Orbis pictus play Ostrava 2023, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 30. 9. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

65/4813 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

o

100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

   100 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.