Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4815 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 64/4752 ze dne 20.3.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

65/4815 3. 4. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 – 5 předloženého materiálu

65/4815 3. 4. 2023
2. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 – 9 předloženého materiálu

65/4815 3. 4. 2023
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

395 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3312 -

Hudební činnost

o

199 tis. Kč

na § 3317 -

Výstavní činnosti v kultuře

o

196 tis. Kč

Celkem

o

395 tis. Kč

65/4815 3. 4. 2023
4. rozhodla

nahradit přílohu č. 9 materiálu, projednaného usnesením rady kraje č. 64/4752 ze dne 20. 3. 2023, přílohou č. 11 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.