Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 65/4825 ze dne 3. 4. 2023

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/307 ze dne 17.6.2021

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 10/998 ze dne 15.12.2022

65/4825 3. 4. 2023
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus ve výši 30.304.645,57 Kč na financování projektu „Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0001288 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ+/2.2/006/0001288, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

65/4825 3. 4. 2023
2.

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

 9.091,40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4319 -

Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím

o

9.091,40 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.